MAIN PUBLICATION :Home » Vezetői összefoglaló » I. Rész: Technológia

I. Rész: Technológia


Az I. rész a minden területen gyors fejlődésen átesett szélenergia-ipari technológia összes aspektusát érinti. Rengeteget tanultunk, de még mindig nagyon sok felfedeznivaló maradt – az alaptudománynak tekintett meteorológia, aerodinamika és anyagtudomány területén éppúgy, mint az olyan alkalmazási területeken, mint a karbantartási stratégiák, a szélfarmok (szélparkok) tervezése és a villamosenergia-hálózatok megtervezése. Vannak továbbá mindeddig kipróbálatlan turbinatervezési koncepciók, melyek komoly mérlegelést érdemelhetnek. Ez a rész a széltechnológia alapjait, jelenlegi állapotát és a lehetséges jövőbeli tendenciákat ismerteti.


A szélenergia-erőforrások felmérése

A szélenergia-erőforrások becslése jól bevált módszerekkel történik. Az I.1. fejezet ismerteti a nagy területek szélenergia-potenciáljának becslését, mely a régióban rendelkezésre álló erőforrások felmérésére és a régión belüli legjobb területek kijelölésére szolgál, továbbá adott helyszínek szélpotenciáljának és energiatermelésének becslésére is kiterjed. Az energiatermelés becslésének pontossága mind a projekt tulajdonosa, mind a projektet finanszírozó szervezetek számára kulcsfontosságú, ezért a fejezet bemutatja az energiatermelést befolyásoló tényezőket.

S.3. ábra Európa szárazföldi széltérképe

Forrás: Garrad Hassan


Az I.2. fejezet az előrejelzéssel is foglalkozik, mivel ma már ez is fontos része a szélenergia-iparnak. A villamosenergia-piac szerkezetétől függően a projekt tulajdonosa vagy az energia felvásárlója számára jelentős pénzügyi hasznot hajthat a szélenergia-termelés pontos előrejelzése. A nagy szélenergia-részesedésű villamosenergia-rendszerek irányítóinak is szüksége van előrejelzésre a rendszerek működésének optimalizálásához.


Szélturbina-technológia


A gyors műszaki haladás a szélturbina-technológia területén a legszembetűnőbb. Az I.3. fejezet bemutatja a turbinák méretének, teljesítményének és összetettségének rendkívül gyors növekedését, melyet legjobban a kereskedelmi forgalomban kapható turbinák méretének 20 év alatt 100-szorosára történő növekedése szemléltet (S.4. ábra). A szélturbinák ránézésre egyszerű gépeknek tűnhetnek, van azonban néhány olyan alapvető követelmény, amely ezt a mérnöki ágazatot az összes többitől megkülönbözteti:

  • a gépnek erőműként kell működnie, felügyelet nélkül, és egyszerű energiánál többet kell nyújtania a villamosenergia-hálózatnak;
  • a szél a másodpercestől az évesig terjedő időskálákon változik, ennélfogva a mechanikai terheléstől az energiatermelésig mindenben bizonytalanság jelenik meg;
  • a technológiának az energia költsége tekintetében egyéb megújuló energiaforrásokkal és a hagyományos energiatermeléssel is versenyeznie kell.

S.4. ábra A kereskedelmi forgalomban kapható szélturbinák méretének növekedése

Forrás: Garrad Hassan


Az I.3. fejezet ezért a szélerőművek fejlődésével foglalkozik, és elmagyarázza, hogy jelenleg miért a háromlapátos, széliránnyal szemben álló ("upwind"), változtatható sebességű, szabályozott beállítási szögű turbinák a legelterjedtebbek. A tervezés jelenlegi fő meghatározói a hálózattal való kompatibilitás, az energia költsége (mely a megbízhatóságot is tartalmazza), a hangkibocsátás, a külső kinézet és a helyszíni körülményeknek való megfelelés.

Mindamellett még sok a megoldatlan műszaki kérdés. A jelenleg gyártott nagyméretű turbinák között vannak:

  • nagy átmérőjű, alacsony fordulatszámú generátorokat tartalmazó koncepciók;
  • nagy fordulatszámú generátorokat és áttételeket használó koncepciók; valamint
  • közbülső megoldások, közepes fordulatszámú generátorokkal és kevesebb áttételi szinttel

Hasonlóképpen meglepő lehet, hogy a "standard" szárazföldi szélfarmokra tervezett szélturbinák optimális mérete mindmáig nem egyértelmű. A jelen fejezet ezen műszaki kérdések némelyikét tárgyalja, a zárószakasz pedig néhány radikális alternatív koncepciót tekint át.


Szélfarmtervezés


Az I.4. fejezet a szélturbinák szélfarmokká kombinálását, az elhelyezést befolyásoló tényezőket és az építés módját ismerteti. A szélfarmtervezés kulcsfontosságú a költségek csökkentésének és a nyilvánosság általi elfogadásnak a szempontjából, szárazföldi és part menti szélfarmok esetében egyaránt – különösen azért, mert némelyik jelenlegi szélfarm nagyobb, mint a nagyméretű hagyományos villamosenergia-termelő erőmű.

A szélturbinák elrendezését a szélfarmon belül  nemcsak az energiatermelést befolyásolja, hanem a külső megjelenést és a zajhatásokat is a közelben. Ez a fejezet elmagyarázza, hogyan optimalizálható kifejezetten a szélenergia-ipar számára kifejlesztett szoftverek segítségével az elrendezés úgy, hogy az ilyen szempontok is figyelembe legyenek véve.

A fejezet ismerteti ezenkívül az szélfarm tervezésének építőmérnöki és villamosmérnöki vonatkozású fontos kérdéseit is. Mivel a szélenergia-ipar egyre nagyobb tapasztalatra tesz szert a különböző körülmények között létrehozott projektek terén, egyre világosabban értjük a költségeket és egyéb fontos kérdéseket, így a kockázatok nem nagyobbak, mint a hasonló méretű egyéb építőmérnöki vagy erőművi projektek esetében.


Part menti szélenergia

 

Az I.5. fejezet a part menti (offshore) szélenergiával foglalkozik, mindenekelőtt kiterjeszti a szárazföldi szélenergia kérdéseinek I.2., I.3. és I.4. szakaszokban szereplő tárgyalását a part menti létesítményekre. Bár ez a piac jelenleg lényegesen kisebb, mint a szárazföldi, ma már több nemzet energiapolitikájának alapvető része, és a jövőbeli kilátások nagyok. A part menti szélenergia-piac jellemző vonása, hogy a projektek lényegesen nagyobb léptékűek és nagyobb kockázatúak, mint a legtöbb szárazföldi projekt, és valószínűnek tűnik, hogy ezeket a projekteket más szervezetek fogják kifejleszteni és megépíteni. A turbinák felállítására különleges vízi járműveket és módszereket fejlesztettek ki, és a part menti turbinák elérése a költségeket, a rendelkezésre állást és a biztonságot befolyásoló egyik fő tényezőnek bizonyult.

A turbinatechnológia is más a part menti projektek esetében. Nyomós okai vannak, hogy az egyedi turbinaméret miért lényegesen nagyobb, így ezt a piacot a legalább 5 MW teljesítményű turbinák veszik célba. Az eltérő környezet és a megbízhatósággal szembeni még magasabb szintű követelmények miatt a kétféle technológia ennél finomabb részletekben is különbözik. Talán nagyobb valószínűséggel jelennek majd meg valódi újítást jelentő modellek a part menti piacon, mint a szárazföldi piacon, így a fejezet zárószakasza az újítást jelentő koncepciókat, például az úszó turbinákat tekinti át.


Kis szélturbinák


A skála másik végével az I.6. fejezet foglalkozik, mely a több különböző igény kielégítésére szolgáló kis és nagyon kis szélturbinákat mutatja be. A vidék villamosításán és az elszigetelt otthonok, hajók és távközlési létesítmények villamos energiával történő ellátásán túlmenően a városi területeken a "mikro-áramtermelés" iránt ígérkező jelentős igény is mozgatórugója a kisméretű szélturbinák tervezését célzó műszaki fejlesztéseknek, melyek a gazdaság szempontjából jelentős javulásokat eredményezhetnek. Emellett a növekvő tüzelőanyagárak is ösztönzik a fejlesztéseket a komoly műszaki kihívást jelentő nagy szélenergia-részarányú szél-dízel rendszerek területén. Ezek a piacok mind saját jellemzőkkel bírnak, együttesen pedig széles skálát fednek le. Ennélfogva a kis szélturbinák ágazata sokkal nagyobb változatosságot mutat, mint a hagyományos nagy szélturbináké. Ezen piacok közül jó néhány komoly növekedési potenciállal rendelkezik.

Kutatás és fejlesztés

Az I.7. fejezet a szélenergia-technológia terén tett kutatási-fejlesztési (R&D) erőfeszítéseket mutatja be. Elterjedt tévedés a szélenergiát érett technológiának tekinteni, ami alapján kézenfekvőek volnának a kisebb a kutatási-fejlesztési erőfeszítések. Ráadásul a megújuló energiaforrások Európában előirányzott 20-% részesedése az energiatermelésből új kihívásokat teremt. Az Európai Szélenergia-technológiai Platform, a TPWind nemrég közzétett stratégiai kutatási programjában1, egy nagyra törő jövőképet festett Európáról. Ebben 2030-ra 300 GW szélenergia-kapacitás telepítésére kerül sor, ami az EU villamosenergia-fogyasztásának akár 28-% át is biztosíthatja. A TPWind jövőképe ezenkívül a part menti szélenergiára vonatkozó célkitűzést is tartalmaz; eszerint 2030-ra ez biztosítaná az EU villamosenergia-fogyasztásának mintegy 10-% át. Közbenső lépésként 40 GW kapacitás épülne ki 2020-ra – szemben a ma telepített 1 GW-tal.

A kutatás-fejlesztés elengedhetetlen a TPWind jövőképének hatékony megvalósításához, valamint a célkitűzések megvalósításának támogatásához. A szélenergia-szektorról alkotott 2030-as jövőképének megvalósítása érdekében a TPWind kijelölte a kutatás-fejlesztési prioritásokat. Négy tematikus terület lett azonosítva:

1) szélenergia potenciál;

2) szélturbina-technológia;

3) szélenergia integrálása;

4) part menti létesítmények kiépítése és működtetése.


A TPWind 2030-as jövőképének megvalósításához és a szélenergia nagyléptékű kiépítéséhez alapvető fontosságú a stabil és jól definiált piaci, politikai és szabályozási környezet nyújtotta támogatás. A piacra való bevezetés stratégiája egyéb célok mellett a költség csökkentésére és a szélenergiának a természetes környezetbe történő hatékony integrálására is törekszik.

Ennek egyik sarkalatos pontja a kutatás-fejlesztés finanszírozása. A szélenergia kutatására és fejlesztésére jelenleg fordított teljes összeg az EU-ban nem elegendő  a megújuló energiaforrások energiaszerkezetbeli részesedése vonatkozásában kitűzött európai célok, illetve a növekedésre és a munkahelyek számára vonatkozó lisszaboni célkitűzések eléréséhez.

A legkritikusabb elem az európai hozzájárulás. A stratégiai energiatechnológiai terv (SET-terv) számos eszközt javasol a helyzet megoldására egyebek között az Európai ipari kezdeményezéseket és az Európai szélenergia-kezdeményezést.

  Sitemap | Partners | Disclaimer | Contact

coordinated by

EWEA

supported by

Intelligent Energy Europ

The sole responsibility for the content of this webpage lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Communities. The European Commission is not responsible for any use that maybe made of the information contained therein.