MAIN PUBLICATION :Home » Vezetői összefoglaló » III. rész: A szélenergia gazdaságtana

III. rész: A szélenergia gazdaságtana


A szélenergia európai és világszinten egyaránt gyorsan fejlődik. Az elmúlt 15 év folyamán a globális telepített szélenergia-kapacitás 2,5 GW-ról (1992) 94 GW fölé nőtt (2007 vége) – ami 25- dó átlagos éves gyarapodásnak felel meg. A turbinák hatásfokának folyamatos javulása és a magasabb tüzelőanyagárak miatt a szélenergia gazdasági versenyképessége nőtt a hagyományos energiatermeléssel szemben. Azokon a szárazföldi helyszíneken, ahol a szél sebessége nagy, a szélenergia ma tisztán üzleti alapon működőképesnek tekinthető.

 

Szárazföldi szélenergia


A szárazföldi szélenergia-projektek III.1. fejezetben tárgyalt beruházási költségeinek meghatározó tényezője a szélturbina költsége. Egy Európában telepített átlagos turbina teljes beruházási költsége kb. 1,23 millió €/MW, melybe bele van számolva az alapozással, villamos üzembe helyezéssel és tanácsadással kapcsolatos összes többletköltség is (2006-os árak). A fő költségek hozzávetőlegesen a következőképpen oszlanak meg: turbina: 76%, hálózatra csatlakoztatás: 9%, alapozás: 7%. A költség többi összetevője – úgymint a vezérlőrendszerek és a földterület – a teljes költségnek csak kis hányadát teszik ki. A telepített szélenergia-kapacitás 1 kW teljesítményre vonatkoztatott költsége jelentős eltéréseket mutat az egyes országok között, és kb. 1000 €/kW-tól 1350 €/kW-ig terjed.


S.2. táblázat Egy Európában telepített tipikus 2 MW teljesítményű szélturbina költségszerkezete (2006-€)

  Befektetés
(1000 €/MW)
Részarány
(%)
Turbina (ex gyár) 928 75,6
Alapozás 80 6,5
Villamos üzembe helyezés 18 1,5
Hálózatra csatlakoztatás 109 8,9
Vezérlőrendszerek 4 0,3
Tanácsadás 15 1,2
Földterület 48 3,9
Pénzügyi költségek 15 1,2
Út 11 0,9
Összesen 1227 100

Megjegyzés: A szerző számításai, az európai szélturbina-telepítések válogatott adatai alapján.

Forrás: Risoe


A hálózatra csatlakoztatott szélturbinák fejlesztését három fő tendencia uralta az elmúlt évek folyamán:

1) a turbinák nagyobbak és magasabbak lettek;

2) a turbinás energiatermelés hatékonysága folyamatosan nőtt;

3) az 1 kW teljesítményre vonatkoztatott befektetési költségek általában véve csökkentek, bár az elmúlt 3–4 év folyamán eltérések mutatkoztak ettől a tendenciától.

2007-ben a MW-osztályú (1 MW-nál nagyobb teljesítményű) turbinák piaci részesedése meghaladta a 95- gyis a kisebb gépek részesedése nem egészen 5% volt. A MW-szegmensben egyre nagyobb lesz a 2,5 MW-os és nagyobb kapacitású turbinák jelentősége, még szárazföldi elhelyezés esetében is. A turbina energiatermelését a kiválasztott helyszínen uralkodó szélviszonyok, a turbina  tengelymagassága és a termelési hatásfok határozzák meg. Így csupán a turbinák magasságának növelése elegendőnek bizonyult az energiatermelés fokozásához. Hasonlóképpen, a szél sebességének adott helyszínen történő mérésére és megbecslésére szolgáló módszerek az utóbbi években jelentősen javultak, ami az új turbinák elhelyezésének és gazdaságosságának javulását eredményezte.

A villamosenergia-termelés hatásfoka is drámai módon javult a berendezések jobb kialakításának köszönhetően. Az 1980-as évek végétől 2004-ig évente több mint 2- l csökkent a rotor által súrolt egységnyi felületre vonatkoztatott összbefektetés. 2006-ban azonban a teljes befektetési költségek kb. 20- l megnőttek a 2004-es szinthez képest, elsősorban a szélturbinák iránti globális igény határozott fokozódása miatt, melyet tetézett az alapanyagok árainak emelkedése és a készletek egyre nagyobb hangsúlyt kapó korlátja. Az előzetes adatok azt jelzik, hogy az árak 2007-ben továbbemelkedtek. Jelenleg egy 2 MW-os szélturbina energiatermelési költsége 5,3–6,1 eurócent/kWh, a kiválasztott helyszín szélerőforrásától függően. A tapasztalati görbék elemzése szerint a költségtartomány 2015-re várhatóan 4,3–5,5 eurócent/kWh-ra esik vissza.


S.11. ábra Szél által termelt1kWh  energia számított előállítási költsége a kiválasztott hely szélviszonyainak (a teljes terhelést jelentő órák számának) függvényében

Forrás: Risoe


Part menti fejlesztés

A part menti szélenergia (III.2. fejezet) a világ teljes telepített szélenergia-kapacitásának csupán mintegy 1-aacute;t adja. Az eddigi fejlesztések elsősorban az Északi-tenger és a Balti-tenger környékét érintik. 2007 végén öt ország – Dánia, Írország, Hollandia, Svédország és az Egyesült Királyság – part menti telepítésű összkapacitása meghaladta az 1000 MW-ot. A kapacitás nagy része viszonylag sekély (20 m-nél kisebb mélységű) vízben lett telepítve, a parttól legfeljebb 20 km-re, az alapok és a tengeri kábelek költségeinek minimalizálása érdekében.

A part menti kapacitás költségei, a szárazföldi turbinákéhoz hasonlóan, emelkedtek az elmúlt évek folyamán. Az új part menti szélfarmok átlagos várható befektetési költsége a 2,0–2,2 millió euró/MW tartományba esik partközeli, kis mélységű létesítmények esetében. A szárazföldön elhelyezett turbinákhoz képest a költségszerkezetbeli fő különbségek a költségesebb alapokkal, a transzformátorállomásokkal és a tengeri távvezetékkel állnak összefüggésben. A part menti létesítményekben termelt villamos energia költsége kb. 6–8 eurócent/kWh; a különbségek elsősorban a tenger mélységének, a parttól mért távolságnak és a befektetési költségeknek az eltéréseiből adódnak.


S.12. ábra Néhány kiválasztott part menti szélfarm számított energiatermelési költsége, a kiegyenlítési költségeket is beleszámítva (2006-os árak)

Forrás: Risoe


Finanszírozás

A szélenergia-üzletág természete átalakulóban van. Bár továbbra is sok kis projekt van magántulajdonban, határozott eltolódás figyelhető meg a közművállalatok tulajdonában lévő nagyobb projektek irányába – amint azt a III.3. fejezet ismerteti. Ez a változás új pénzeket hoz be az iparágba, és csökkenti a bankoktól való függőséget a kezdeti költségek fedezése során. Időnként nagy tőkeerejű szponzorok is megjelennek a színen. A projektek mérete nő, és a nagyléptékű part menti projektek is egyre inkább beindulnak. Mivel a bankok a nagy projekteket részesítik előnyben, ez a változás pozitív. Ha az általános gazdasági viszonyok romlanak, akkor a projektek finanszírozása csorbát szenvedhet – azonban a megújuló energiákat övező erős politikai és környezetvédelmi támogatás eredményeképp a szélenergia finanszírozására továbbra is úgy tekintenek, mint nagyon vonzó lehetőségre.

 

Árak és támogatási mechanizmusok


A megújuló energiaforrásokból előállított villamos energia (RES-E) támogatási mechanizmusai típusainak számba vételekor különbséget szokás tenni a közvetlen és a közvetett politikai eszközök között (III.4. fejezet). Míg a közvetlen politikai intézkedések a megújuló energiával kapcsolatos technológiák azonnali telepítését igyekszenek ösztönözni, addig a közvetett eszközök a hosszú távú keretrendszeri feltételek javítására összpontosítanak. A szabályozási eszközökön túl önkéntes megközelítései is vannak a megújuló energiával kapcsolatos technológiák előmozdításának. Ezeknek legfőbb alapeleme az, hogy a fogyasztók hajlandók magasabb árat fizetni a zöld energiáért. A többi fontos besorolási kritérium között szerepel egyebek között az, hogy a politikai eszközök az árat vagy a minőséget érintik-e, illetve az, hogy a befektetést vagy a termelést támogatják-e.A RES-E támogatási programjainak áttekintésekor és értékelésekor fontos, hogy a különféle politikai eszközök sikerének mérése az alábbi kritériumok szerint történjen:

  • Hatásosság: Jelentős növekedést eredményeztek a RES-E támogatási programok a RES-E-n alapuló kapacitások kiépítésében a további potenciálok vonatkozásában?
  • Gazdasági hatékonyság: Mekkora volt az abszolút támogatási szint a RES-E-generátorok tényleges termelési költségeihez viszonyítva, és milyen tendenciát mutatott a támogatás az idő előrehaladtával?

Függetlenül attól, hogy nemzeti vagy nemzetközi támogatási rendszert tekintünk, egyetlen eszköz általában nem elegendő az RES-E hosszú távú növekedésének ösztönzéséhez.


A szélenergia hatása az energiaárakra az adott területen


Jó néhány országban a szélenergia egyre nagyobb részesedést szerez a teljes energiatermelésben (III.5. fejezet). Ez különösen Dániában, Spanyolországban és Németországban szembetűnő, ahol a szélenergia részesedése a teljes energiatermelésből rendre 21%, 12% és 7%. Ezekben az esetekben a szélenergia az energiapiac fontos szereplőjévé válik, mely jelentősen tudja befolyásolni az energiaárakat. Mivel a szélenergia marginális költségei nagyon alacsonyak (hiszen nincsenek tüzelőanyag-költségek), az ellátási görbe alja közelében lép be. Ennek hatására a görbe jobbra tolódik, ami alacsonyabb energiaárakat eredményez; az árcsökkenés mértéke az energiaigény árrugalmasságától függ.

Általában véve olyankor, amikor a szélenergia az energiaellátás jelentős hányadát szolgáltatja, az energia ára a szelesebb időszakokban várhatóan alacsonyabb, a szélcsendesebb időszakokban pedig magasabb. Egy Dániában végzett tanulmány azt mutatta, hogy a lakossági energiaárak (a szállítási és terjesztési tarifákat, az áfát és egyéb adókat leszámítva) 2004 és 2007 között körülbelül 4–12 százalékkal lett volna magasabb, ha a szélenergia nem járult volna hozzá az energiatermeléshez. Ez azt jelenti, hogy az energiafogyasztók 2007-ben kb. 0,5 eurócent/kWh-t takarítottak meg annak köszönhetően, hogy a szélenergia csökkentette a villamosenergia-árakat. Ezt a fogyasztók által a szélenergia betáplálási tarifájaként fizetett kb. 0,7 eurócent/kWh-val kell összehasonlítani. Bár a fogyasztók számára a szélenergia költsége még meghaladja a hasznot, bizonyosan elérhető a nettó kiadások jelentős csökkenése az alacsonyabb helyi árak révén.

Az elemzés – szerkezeti elemzési módszerek használatával számszerűsítve – vizsgálja a szélenergia hatásait a helyi energiaárakra. Ehhez egy vonatkoztatás alap (referencia) kerül kijelölésre, mely annak a helyzetnek felel meg, amelyben a szélenergia egyáltalán nem szerepel az energiarendszerben. Ezután a szélenergia növekvő részesedésének megfelelően több szint van azonosítva, és a szélenergiára épülő energiatermelés hatása a vonatkoztatási alaphoz viszonyítva kerül kiszámításra. Ezt mutatja be az S.13. ábra bal oldali diagramja, melyen a két görbe közti satírozott terület megközelítőleg a szélenergia értéke az alacsonyabb helyi energiaárak tekintetében.


S.13. ábra A szélenergia hatása a helyi energiaárakra a nyugat-dániai energiarendszerben 2005 decemberében

Forrás: Risoe


A szélenergia és a hagyományos energia összehasonlítása


A hagyományos villamosenergia-termelés költségét általában négy költségösszetevő határozza meg:

1) tüzelőanyag;

2) CO2-kibocsátás (az európai CO2-kibocsátás-kereskedelmi rendszer (ETS) által meghatározott módon);

3) működtetés és karbantartás;

4) beruházás, beleérte a tervezési és helyszíni munkákat is.

A szélenergia-termelés gyakorlati megvalósítása kiküszöböli az összes tüzelőanyag- és a CO2-kibocsátási költséget, valamint a hagyományos erőművek működtetési és karbantartási költségeinek jelentős részét. A kiküszöbölt beruházási költségek nagysága függ attól, hogy mennyire képes a szélenergia-kapacitás kiváltani az új hagyományos erőművekbe történő beruházásokat. Ez közvetlen összefüggésben áll azzal, hogy miként történik meg a szélerőművek integrálása az energiarendszerbe.

A tanulmányok azt mutatják, hogy a változó szélenergia integrálásának költsége kb. 0,3–0,4 eurócent 1 kWh szélből előállított villamos energia esetében, még akkor is, ha a szélenergia részesedése elég magas (kb. 20%, az irányítási rendszer természetétől függően). Az S.14. ábra a viszonyítási alapként szolgáló esetre mutatja az eredményeket, arra a feltevésre építve, hogy a két hagyományos erőmű 2010-ben kezd üzemelni.


S.14. ábra A hagyományos és szélerőművekben termelt energia költségének összehasonlítása, 2010 (állandó 2006-os €)

Forrás: Risoe


Amint a viszonyítási alapként szolgáló eset mutatja, az alacsony tüzelőanyagárak adott feltételezései mellett a hagyományos erőművekben termelt energia költsége alacsonyabb, mint a szélerőművekben előállított energiáé. Egy európai belső szárazföldi helyszínen a szélből termelt energia kb. 33–34- l drágább, mint a földgázból és szénből előállított energia (III.6. fejezet).

Ez az eredmény a World Energy Outlook tüzelőanyagárakra vonatkozó feltételezésein alapul, egyebek közt a nyersolaj 2010-re prognosztizált 59 dolláros hordónkénti árának feltevésén. Jelenleg (2008 közepén) a nyersolaj hordónkénti ára 147 dollárig emelkedett. Bár ehhez az olajárhoz az amerikai dollár alacsonyabb árfolyama társul, a jelenlegi ár lényegesen magasabb, mint az IEA 2010-es előrejelzése. Ezért érzékenységi elemzés került elvégzésre, melynek eredményeit az S.15. ábra mutatja.


S.15. ábra A hagyományos és szélerőművekben termelt energia költségének összehasonlításának érzékenységi elemzése, a fosszilis tüzelőanyagok és a CO2-kibocsátási árak növekedésének feltételezése alapján, 2010 (állandó 2006-os €)


Az S.15. ábrán a viszonyítási alapesetben használthoz képest a földgáz feltételezett ára kétszeres (vagyis az egyenértékű hordónkénti olajár 2010-ben 118 dollár), a szén ára 50- l magasabb, a CO2-kibocsátás ára pedig a 2008-as 25 €/t értékről 35 €/t-ra emelkedik. Amint az ábráról leolvasható, a szélből termelt energia versenyképessége ekkor jelentősen megnő, és a szárazföld belsejében lévő helyszínen a szélenergia ára alacsonyabb, mint a földgázerőművekben termelt energiáé, és csak kb. 10- l magasabb, mint a szénerőművekben termelt energiáé. A tengerparti helyszíneken a szélerőművek termelik a legolcsóbb villamos energiát.


Foglalkoztatás

A szélenergia-vállalatok az EU-ban jelenleg kb. 108 600 alkalmazottat foglalkoztatnak; ha a közvetetten érintett munkahelyeket is számításba vesszük, akkor ez a szám 180 000-re emelkedik (III.7. fejezet). A szélenergiával kapcsolatos közvetlen foglalkoztatás jelentős része (kb. 77-%) három országra összpontosul: Dániára, Németországra és Spanyolországra, ahol az összesített telepített kapacitás az EU egészének 70-%aacute;t teszi ki. A szektor azonban kevésbé koncentrált most, mint 2003-ban volt. Ennek oka a termelési és működtetési központok megnyitása a fejlődő piacokon, továbbá az, hogy a szélenergiához kapcsolódó sokféle tevékenység – egyebek között a támogatás, a működtetés és karbantartás, valamint számos mérnöki és jogi szolgáltatás – helyi szinten kerül elvégzésre. A szélturbinák és az alkatrészek gyártása adja a munkahelyek legnagyobb részét (59)%


S.3. táblázat Közvetlen foglalkoztatás a szélenergia-vállalatoknál néhány európai országban

Ország Közvetlen munkahelyek száma
Ausztria 700
Belgium 2000
Bulgária 100
Csehország 100
Dánia 23 500
Egyesült Királyság 4000
Finnország 800
Franciaország 7000
Görögország 1800
Hollandia 2000
Írország 1500
Lengyelország 800
Magyarország 100
Németország 38 000
Olaszország 2500
Portugália 800
Spanyolország 20 500
Svédország 2000
EU többi országa 400
ÖSSZESEN 108 600

Forrás: Saját becslések az alábbi források alapján: EWEA (2008a); ADEME (2008); AEE (2007); DWIA (2008); Környezetvédelmi Szövetségi Minisztérium, Németország, BMU (2008)

  Sitemap | Partners | Disclaimer | Contact

coordinated by

EWEA

supported by

Intelligent Energy Europ

The sole responsibility for the content of this webpage lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Communities. The European Commission is not responsible for any use that maybe made of the information contained therein.