MAIN PUBLICATION :Home » Vezetői összefoglaló » V. rész: Környezet

V. rész: Környezet

Az egyes energiaforrások hasznosítása nem azonos mértékben van negatív hatással a környezetre, és nem egyformán járul hozzá a természeti erőforrások kimerítéséhez. A fosszilis energiahordozók felhasználása kimeríti a természeti erőforrásokat, és elsősorban ez a felelős a környezeti hatásokért. Ezzel szemben a megújuló energiaforrások kiaknázása általában, és a szélenergiáé konkrétan, kevés környezeti hatással jár, és ezek lényegesen alacsonyabb szintűek, mint a hagyományos energiatermelés hatásai.

Környezeti hasznok

Az V.1. fejezet az életciklus-elemzés (LCA) módszertanát ismerteti a kibocsátások és a környezeti hatások értékelésének vonatkozásában, továbbá releváns európai tanulmányok alapján elemzi teljes életciklusukra kiterjedően a szárazföldi és part menti szélfarmok villamosenergia-termelésének kibocsátását és környezeti hatásait. Ugyanez a fejezet vizsgálja ezenkívül a szélen alapuló villamosenergia-termelés által elkerült kibocsátást és környezeti hatásokat a fosszilis energiahordozókon alapuló villamosenergia-termeléssel összevetve.


Környezeti hatások

Bár a szélenergia-termelés környezeti hatásai jóval kisebb mértékűek, mint a hagyományos energiatermelési módokéi, felmérésükre mindamellett szükség van. Az állatvilágra és a közeli lakosságra kifejtett lehetséges negatív hatásokat mind szárazföldi, mind part menti rendszerek esetében elemezték. A konkrét környezeti hatásokat, úgymint a tájképre, a zajra, a madarak és tengeri élőlények populációira kifejtett hatásokat és az elektromágneses zavarokat az V.2. fejezet vizsgálja.

A szélenergia az energiatermelésből adódó CO2-kibocsátás csökkentése révén kulcsszerepet játszik az éghajlatváltozás elleni küzdelemben. A nemzetközi szén-dioxid-piacok megjelenése, melyet a Kiotói Egyezmény által bevezetett rugalmas mechanizmusok segítettek elő, valamint a javított regionális kibocsátás-kereskedelmi rendszerek, mint például az Európai kibocsátás-kereskedelmi rendszer (ETS), további ösztönzést nyújthatnak a megújuló energiával, konkrétan a szélenergiával kapcsolatos technológiák fejlesztésére és bevezetésére.

Politikai intézkedések az éghajlatváltozás megfékezésére

A szélenergia alkalmas arra, hogy drámai módon csökkentse az energiaszektor CO2-kibocsátását. Az V.3. fejezet áttekintést nyújt a nemzetközi szén-dioxid-piacok fejlődéséről, felméri a Tiszta Fejlesztési Mechanizmus és az Együttes Végrehajtás program hatását a szélenergiára, és vázlatosan kijelöli az utat az éghajlatváltozás kihívására válaszoló, 2012 utáni nemzetközi szabályrendszer felé. Ezenkívül körvonalazza az EU kibocsátás-kereskedelmi rendszerét (ETS), elemezve annak teljesítményét napjainkig, az elosztási módot és a 2012 utáni időszakra vonatkozó javaslatokat.

Külső tényezők és a szélenergia összehasonlítása más technológiákkal

A villamosenergia-piacok jelenleg nem veszik számításba a külső hatásokat és a szennyezés költségeit. Ezért fontos a különböző villamosenergia-termelési technológiák külső hatásainak azonosítása, és az ezekhez kapcsolódó költségek kiszámítása. A külső költségek ekkor összevethetők a villamosenergia-termelés belső költségeivel, és az egymással versengő energiatermelési rendszerek, például a hagyományos villamosenergia-előállítási technológiák, összehasonlíthatók a szélenergiával (V.4. fejezet).

A tudomány az 1980-as évek végén kezdett foglalkozni a villamosenergia-termelés külső költségeivel. Ebben mérföldkő volt az "Externalities of Energy" (ExterneE) c. tanulmány, mely megpróbált következetes módszertant kidolgozni a villamosenergia-termelő technológiák külső tényezőinek értékelésére. Az ExternE projekt módszertana és a vele kapcsolatos munkák rendszeres időközönként frissítésre kerülnek. E projekt értékelése szerint a szélenergia külső költségei 0,26 eurócent/kWh alatt vannak, míg a hagyományos (fosszilis tüzelőanyagokon alapuló) villamosenergia-termelésé lényegesen magasabb.

Az V.4. és az V.5. fejezetben a Szélenergia – a tények c. kiadvány ismerteti a hagyományos fosszilis tüzelőanyagokon alapuló villamosenergia-termelésről a szélenergiára történő áttérés révén elkerült kibocsátásra és külső költségekre vonatkozó empirikus elemzések eredményeit az EU 27 tagállamában 2007-ben, 2020-ban és 2030-ban. A szélenergia révén elkerült külső költségek 2007-ben meghaladták a 10 milliárd eurót, és ez az összeg várhatóan emelkedni fog az elkövetkező évtizedek folyamán a szélenergia részesedésének növekedésével (S.5. táblázat).

S.5. táblázat Elkerült külső energiaköltségek

2007 2020 (becsült) 2030 (becsült)
A szélenergia hozzájárulása az elkerült külső költségekhez (milliárd €, 2007-es árak) 10,2 32,9 69,2

Megjegyzés: A 2020-ra és 2030-ra becsült környezeti hasznok gyakorlatban történő teljes elérésének előfeltétele a pénzügyi támogatási eszközök folyamatos hozzáigazítása a mindenkori körülményekhez, valamint a szélenergia piaci integrálása előtt álló akadályok felszámolása.

A szélenergia és a szélfarmok társadalmi elfogadása

A szélenergiával kapcsolatos EU-beli tapasztalatok szerint a szélenergia sikeres fejlődésének meghatározó tényezője a társadalmi elfogadás (V.6. fejezet). A szélenergiával kapcsolatos társadalomkutatás három fő kérdéskörre összpontosított:

1) a szélenergia társadalmi támogatása szintjének felmérése (nyilvánosság általi elfogadás);

2) a társadalmi reakció azonosítása és megértése helyi szinten (közösségi elfogadás);

3) a fő érdekelt felek és a politika kialakítói általi társadalmi elfogadás szempontjából kulcsfontosságú kérdések elemzése (érdekelt felek általi elfogadás).

A szélfarmok fejlesztésének és kezelésének módja, valamint az, ahogyan a nyilvánosság ezekkel kapcsolatba kerül, fontosabb lehet az új projekteket övező közönségkapcsolatok alakulása szempontjából, mint a technológia tisztán fizikai vagy műszaki jellemzői. Az ilyen tényezők jelentősen befolyásolják a technológiának otthont adó közösségek, a fejlesztők és a hatóságok közötti kapcsolatokat. A műszaki kérdések társadalmi elfogadásának kezelésére nincsenek rögzített szabályok, de ennek a széles kérdéskörnek a megfelelő mérlegelése révén a kezdeményezés előmozdítói és a hatóságok tanulhatnak a múlt tapasztalataiból, és módot találhatnak a nagyközönség szélenergia-fejlesztés iránti elkötelezettségének fenntartására és fokozására.

  Sitemap | Partners | Disclaimer | Contact

coordinated by

EWEA

supported by

Intelligent Energy Europ

The sole responsibility for the content of this webpage lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Communities. The European Commission is not responsible for any use that maybe made of the information contained therein.