MAIN PUBLICATION :Home » Vezetői összefoglaló » VI. rész: Forgatókönyvek és célok

VI. rész: Forgatókönyvek és célok


Az Európai Bizottság megújuló energiaforrásokról szóló 1997-es tanulmánya a megújuló energiának az EU energiaszerkezetében szerzett részesedésének megkétszerezését tűzte ki célul 2010-re (12%, szemben az 1997-es 6-%al). Ebben szerepelt az EU-beli szélenergia-kapacitás 2010-re 40 000 MW-ra növelésének célja is; ez éves szinten 80 TWh villamosenergia-termelést és 72 millió tonna (Mt) CO2-kibocsátás elkerülését jelentené. A 40 000 MW-os célt 2005-re sikerült elérni.

Az Európai Bizottság tanulmányában szereplő 40 000 MW-os cél jelentette az EWEA célkitűzését 1997-ben, azonban három évvel később, a német, spanyol és dán szélturbinapiac erőteljes fejlődése miatt az EWEA 50-%al magasabb célt tűzött ki: 60 000 MW-ot 2010-re és 150 000 MW-ot 2020-ra (VI.1. és VI.2. fejezet). 2003-ban az EWEA ismét megemelte célkitűzését, ezúttal 25-%al, vagyis 75 000 MW-ra 2010-re és 180 000 MW-ra 2020-ra. Az EU 12 új tagállammal való bővülése miatt az EWEA a 2010-es előirányzott célt referencia-forgatókönyvében 80 000 MW-ra emelte, a 2020-ast nem módosította, viszont újabbat tűzött ki 2030-ra: 300 000 MW-ot (S.19. ábra).S.19. ábra Az EWEA három szélenergia-forgatókönyve (GW egységekben)

Forrás: EWEA (2008)


Ha a referencia-forgatókönyv megvalósul, a szélenergia-termelés 2010-re 177 TWh-ra, 2020-ra 477 TWh-ra, 2030-ra pedig 935 TWh-ra emelkedik (VI.3. fejezet). Az Európai Bizottság alapforgatókönyve a villamosenergia-igény 33-%s növekedésével számol 2005 és 2030 között (4408 TWh). Feltéve, hogy az EU villamosenergia-igénye az Európai Bizottság előrejelzésének megfelelően alakul, a szélenergia részesedése a villamosenergia-fogyasztásból eléri az 5-%t 2010-ben, a 11,7-%t 2020-ban és a 21,2-%t 2030-ban.

Ha az energiahatékonyság növelésére irányuló politikai törekvések elérik céljukat, akkor a szélenergia részesedése a villamosenergia-igény jövőbeli kielégítéséből meghaladja az alapforgatókönyvben szereplő értéket. 2006-ban az Európai Bizottság az energiahatékonysággal és a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos új forgatókönyvekkel állt elő 2030-ra vonatkozóan. Ha az EU villamosenergia-igénye az Európai Bizottság "megújuló energiahordozók arányának és a hatékonyságnak kombináltan magas" (RE&Eff) esete szerinti előrejelzésnek megfelelően alakul, akkor a szélenergia részesedése a villamosenergia-igényből eléri az 5,2-%t 2010-ben, a 14,3-%t 2020-ban és a 28,2-%t 2030-ban (lásd S.6. táblázat).


S.6. táblázat A szélenergia részesedése az EU villamosenergia-igényéből

  2000 2007 2010 2020 2030
Szélenergia-termelés (TWh) 23 119 177 477 935
Villamosenergia-igény referenciaértéke (TWh) * 2577 3243 3568 4078 4408
Villamosenergia-igény a RE&Eff esetben (TWh)* 2577 3243 3383 3345 3322
A szélenergia részesedése (referencia-forgatókönyv) 0,9<%td> 3,7<%td> 5,0<%td> 11,7<%td> 21,2<%td>
A szélenergia részesedése (RE&Eff eset) 0,9<%td> 3,7<%td> 5,2<%td> 14,3<%td> 28,2<%td>

*Források: Eurelectric, EWEA és Európai Bizottság


Az Európai Bizottság 1996 óta öt alkalommal módosította alapforgatókönyvét. Az Európai Bizottság legújabb, 2008-as alapforgatókönyve szerint ez alatt a 12 év alatt a szélenergia-kapacitás vonatkozásában 2010-re és 2020-ra kitűzött cél majdnem megtízszereződött: 8000 MW-ról 71 000 MW-ra (2010), illetve 12 000 MW-ról 120 000 MW-ra (2020).

Némileg meglepő módon a 2008-as alapforgatókönyv lényegesen kisebb értékeket jelöl ki a szélenergia-kapacitásra, mint a 2006-os alapforgatókönyv. A 2010-re előrevetített 71 000 MW-os kapacitás azt jelenti, hogy az európai szélenergia-piac a jelenlegihez képest kb. 50-%al szűkül a következő három év folyamán. A jelenlegi piaci eredmények, a növekedési tendenciák és a független piacelemzések következtetéseinek fényében úgy tűnik, az Európai Bizottság alapforgatókönyve nem megfelelően veszi figyelembe a jelenlegi valós helyzetet, és szemmel láthatóan alábecsüli a szektor hosszú távú kilátásait.

Mind az Európai Bizottság, mind az IEA szélenergiára vonatkozó alapforgatókönyve azt feltételezi, hogy a piac növekedése jelentősen lelassul– az Európai Bizottság szerint (az EWEA forgatókönyvéhez képest) 50-%al –, és így éri el a 2010-re kitűzött 71 GW-os célt. Emelt szintű forgatókönyveik azonban összhangban vannak az EWEA 2010-es céljával, sőt, az Európai Bizottság 2006-os forgatókönyve még az EWEA 2020-ra kitűzött 180 GW-os céljánál is nagyra törőbb.

A turbinaárak 2005 óta emelkedtek, ugyanakkor a szélenergia egyik legfontosabb előnye az, hogy az energiahordozó ingyen van. Ezért a szélenergia-termelés teljes költsége a szélturbina 20–25 éves élettartamának egészére nagy pontossággal megjósolható. Sem a szén, az olaj vagy a gáz jövőbeli ára, sem a szén-dioxid-kibocsátás ára nem lesz hatással a szélenergia-termelés költségére. Amint a VI.4. fejezet rámutat, valószínűleg ez a szélenergia legjelentősebb versenyhelyzeti előnye a globális energiapiacon.

A szélenergiába történő befektetések összesített értéke a 2000-től 2030-ig terjedő három évtizedben 390 milliárd euró lesz. Az EWEA referencia-forgatókönyve szerint az EU 27 tagállama 2008 és 2030 között kb. 340 milliárd eurót fog a szélenergiába befektetni.

Amint az S.7. táblázatból leolvasható, a CO2-kibocsátás és a tüzelőanyagok árára vonatkozó feltételezések megváltoztatása drámai hatással van a szélenergia telepítése révén elkerült tüzelőanyag- és CO2-kibocsátási költségekre. Ha az egész időszak alatt mind a CO2-kibocsátási ár, mind a tüzelőanyagár alacsony (10 €/t, illetve 50 dolláros hordónkénti olajárral egyenértékű) lesz, akkor a szélenergiába tett befektetések a következő 22 év folyamán 783 milliárd euró helyett mindössze 466 milliárd eurós megtakarítást eredményeznek a tüzelőanyag- és a CO2-kibocsátási költségekben. Ha azonban mind a CO2-kibocsátási ár, mind a tüzelőanyagár magas (40 €/t, illetve 120 dolláros hordónkénti olajárral egyenértékű) lesz, akkor 1000 milliárd eurót meghaladó megtakarítás jelentkezik majd a tüzelőanyag- és CO2-kibocsátási költségekben a 2000 és 2030 közti három évtized alatt.

Az S.7. táblázat az olaj (hordónkénti) ára és a CO2-kibocsátás (tonnánkénti) ára függvényében mutatja a megtakarítás alakulását.


S.7. táblázat A megtakarítás (milliárd euróban) alakulása a tüzelőanyagár és a (tonnánkénti) CO2-kibocsátási ár függvényében

Összesen (a tüzelőanyag ára 90 dolláros hordónkénti olajárnak felel meg; a CO2-kibocsátás tonnánkénti ára 25 €) 2008–2010 2011–2020 2021–2030 2008–2020 2008–2030
Befektetés 31 062 120 529 187 308 151 591 338 899
Elkerült CO2-kibocsátási költség 21 014 113 890 186 882 134 904 321 786
Elkerült tüzelőanyag-költség 51 165 277 296 455 017 328 462 783 479
Összesen (a tüzelőanyag ára 50 dolláros hordónkénti olajárnak felel meg; a CO2-kibocsátás tonnánkénti ára 10 €) 2008–2010 2011–2020 2021–2030 2008–2020 2008–2030
Befektetés 31 062 120 529 187 308 151 591 338 899
Elkerült CO2-kibocsátási költség 8 406 45 556 74 753 53 962 128 714
Elkerült tüzelőanyag-költség 30 456 165 057 270 843 195 513 466 356
Összesen (a tüzelőanyag ára 120 dolláros hordónkénti olajárnak felel meg; a CO2-kibocsátás tonnánkénti ára 40 €) 2008–2010 2011–2020 2021–2030 2008–2020 2008–2030
Befektetés 31 062 120 529 187 308 151 591 338 899
Elkerült CO2-kibocsátásiouml k&;ltség 33 623 182 223 299 011 215 846 514 857
Elkerült tüzelőanyag-költség 67 002 363 126 595 856 430 128 1 025 984

Forrás: EWEA (2008)


The Globális Szélenergia Tanács (GWEC) előrejelzése szerint a szélturbinák globális piaca több mint 155-%al fog nőni, így a teljes telepített kapacitás a 2007-ben érvényes 94 GW-ról 2012-re 240,3 GW-ra nő (VI.5. fejezet). Mindenekelőtt az Egyesült Államok és Kína piacán várható drámai növekedés.

A kereslet növekedésétől függően a szélenergia a globális villamosenergia-fogyasztás 11,5–12,7-%aacute;t tudja biztosítani 2020-ban a GWEC szerint, és nem kevesebb mint 20,2–24,9-%aacute;t (vagyis a világ villamosenergia-szükségletének egyötödét–egynegyedét) 2030-ban (VI.6. fejezet).


Megjegyzések

1) Európai Szélenergia-technológiai Platform (2008), "Strategic Research Agenda, Market Deployment Strategy from 2008 to 2030" (Stratégiai kutatási program, piacra való bevezetési stratégia 2008-tól 2030-ig), www.windplatform.eu.

  Sitemap | Partners | Disclaimer | Contact

coordinated by

EWEA

supported by

Intelligent Energy Europ

The sole responsibility for the content of this webpage lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Communities. The European Commission is not responsible for any use that maybe made of the information contained therein.