MAIN PUBLICATION :Home » Cuprins » Cuvânt înainte

Cuvânt înainte

Hans van Steen

Directorul  Serviciului de Politici de Reglementare şi Promovare a Energiilor Regenerabile

Direcţia Generalǎ pentru Energie şi Transport  (DG TREN) - Comisia Europeanǎ

Îmi face plǎcere sǎ vǎ prezint noua ediţie a lucrǎrii “Energia eolianǎ – Fapte”, realizatǎ de Asociaţia Europeanǎ pentru Energie Eolianǎ (EWEA) şi susţinutǎ de Comisia Europeanǎ în cadrul Programului Energie Inteligentă pentru Europa.

La nivelul Uniunii Europene (UE), problemele legate de energie şi schimbǎrile climatice se aflǎ la loc de frunte pe agenda de lucru, iar energia eolianǎ reprezintǎ, mai mult ca oricând, o componentǎ importantǎ a soluţiei. Prin contribuţia sa concretǎ la o generare de energie curată şi sigură, vântul ne dovedeşte cǎ o mare cantitate de energie se poate produce fǎrǎ utilizarea combustibililor de originǎ fosilǎ, a surselor preţioase de apǎ proaspǎtǎ în scopul rǎcirii, fǎrǎ emiterea gazelor de serǎ sau a poluanţilor atmosferici extrem de nocivi.

Dezvoltarea energiei eoliene continuǎ sǎ fie o poveste de succes în UE. Din ce în ce mai multe state membre s-au alǎturat pionierilor acestei forme de enegie, iar vântul continuǎ sǎ fie una dintre formele cu cea mai rapidǎ creştere în producerea energiei electrice în Europa. Tehnologiile pentru turbine eoliene continuǎ sǎ se îmbunǎtǎţeascǎ, se dezvoltǎ tot mai eficient şi la scară mai mare, aplicaţiile maritime sunt tot mai active.

Comisia Europeanǎ este convinsǎ cǎ existǎ un potenţial deosebit de energie regenerabilǎ în Europa, însǎ neexploatat. Deci obiectivul fixat la 20 % energie regenerabilǎ în ansamblul formelor de energie din UE, în anul 2020, deşi este foarte ambiţios, este realizabil.

Realizarea acestui obiectiv nu va deveni insa o realitate decât printr-o implicare puternicǎ la toate nivelele, inclusiv a guvernelor şi a industriei energiilor regenerabile.

Integrarea pe scarǎ largǎ a energiei eoliene în reţelele şi pe piaţa energiei electrice reprezintǎ o provocare semnificativǎ în sectorul respectiv – provocare care are nevoie de cercetǎtori, operatori în sistemele de transport, companii de energie, reglementatori, proiectanţi şi alţi factori de decizie care sǎ conlucreze în mod constructiv în gǎsirea soluţiilor cele mai potrivite.

Aceastǎ publicaţie reprezintǎ o excelentǎ analizǎ a diversitǎţii aspectelor şi a importanţei energiei eoliene - într-o formă accesibilǎ şi cuprinzǎtoare. Datǎ fiind importanţa crescutǎ a energiei eoliene în sectorul european al energiei, documentul de faţǎ reprezintǎ o referinţǎ utilǎ nu numai pentru sectorul în sine ci şi pe o scarǎ mai largǎ, pentru factorii de decizie în politică şi strategie.

 

Prefaţǎ EWEA

Arthouros Zervos

Preşedintele Asociaţiei Europene pentru Energie Eolianǎ

Acum cinci ani am scris prefaţa la ediţia din 2004 a lucrǎrii “Energia eolianǎ – Fapte”, dar în acest rǎstimp au apǎrut schimbǎri majore şi pozitive în industria energiei eoliene europene. În marea lor majoritate, problemele de mediu, de reglementare, problemele tehologice, financiare şi politice care se puneau în anul 2004 în legǎturǎ cu industria, şi-au gǎsit în prezent o rezolvare satisfǎcǎtoare.

Capacitatea de producţie eolianǎ instalatǎ este poate dovada cea mai uimitoare a acestei poveşti de succes. Spre sfârşitul anului 2003, UE-15 a instalat o capacitate de mai mult de 28.000 de megawaţi (MW) în turbine eoliene. Spre sfârşitul lui 2007, Europa extinsǎ la 27 a avut o capacitate de peste 56.000 MW.

Aceşti 56.000 MW acoperă 3.7% din cererea totalǎ de energie electricǎ din UE, furnizeazǎ energia, corespund în medie necesitǎţilor a 30 de milioane de familii, evitând totodatǎ emiterea unei cantitǎţi de 91 de milioane de tone de bioxid de carbon. Mai mult, miliarde de Euro au fost economisite din costurile combustibilului importat în 2007, iar peste 11 miliarde de Euro a fost investite în instalarea turbinelor eoliene în Europa.

O preocupare politicǎ mai serioasǎ s-a înregistrat în ultimii cinci ani în legǎturǎ cu schimbǎrile climatice şi energia. Oamenii politici cautǎ soluţii viabile şi de calitate la provocarea reprezentatǎ de creşterea preţului carburanţior, reducerea rezervelor fosile de carburant, dependenţa de furnizorii de energie strǎini precum şi ravagiile potenţiale produse de încǎlzirea globalǎ.  Mai mult ca oricând, conducǎtorii noştri cautǎ soluţii la aceste probleme deosebit de complexe şi importante.

Ca urmare, UE şi-a fixat drept obiectiv ferm ca un procent de 20 % din producţia de energie sǎ provinǎ în anii 2020 din energia eolianǎ şi din alte surse de energie regenerabilǎ. Pentru a atinge acest obiectiv, mai mult de o treime din cerinţele europene în energie electricǎ trebuie sǎ provinǎ din surse regenerabile, dintre care se aşteaptǎ ca energia eolianǎ sǎ producǎ între 12 şi 14 % (180 GW) din cererea totalǎ. Astfel energia eolianǎ va juca un rol semnificativ în alimentarea stabilă cu energie curată, produsǎ local.

De aceea credem cǎ este momentul potrivit pentru a actualiza lucrarea “Energia eolianǎ – Fapte”, în scopul de a face cunoscute  schimbǎrile în aceastǎ industrie cu dezvoltare rapidǎ, atât pe plan european cât şi pe plan internaţional. Atât piaţa cât şi dimensiunile turbinelor au crescut enorm din 2003, dând naştere la noi informaţii şi analize. Faţă de această capacitate suplimentară aparută, aspecte precum accesul la reţele, liniile de transport noi sau modernizate şi operaţiile în sistem trebuiesc tratate cu corectitudine, eficienţǎ şi transparenţǎ. Industria eolianǎ off-shore, relativ recentǎ, are un potenţial deosebit, trebuie susţinutǎ, iar blocajele de dezvoltare create de evoluţia sa prea rapidǎ trebuiesc depǎşite.

Sper ca aceastǎ ultimǎ ediţie a lucrǎrii “Energia eolianǎ – Fapte” sǎ ne ajute sǎ creem un model pertinent pentru un viitor mai sigur. Sunt încredinţat cǎ energia eolianǎ va depǎşi provocǎrile cu care se confruntǎ în prezent şi va obţine succese tot mai mari în viitor.

Arthouros Zervos

President, EWEA

Preşedintele EWA

  Sitemap | Partners | Disclaimer | Contact

coordinated by

EWEA

supported by

Intelligent Energy Europ

The sole responsibility for the content of this webpage lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Communities. The European Commission is not responsible for any use that maybe made of the information contained therein.