MAIN PUBLICATION :Home » Cuprins » Mulţumiri

Click here for full pdf version of Executive Summary (Romanian)


Mulţumiri

Asociaţia Europeanǎ pentru Energie Eoliană doreşte sǎ mulţumeascǎ tuturor autorilor care au contribuit la realizarea acestei noi ediţii a cǎrţii “Energia eolianǎ – Fapte”.

Partea I :

Paul Gardner, Andrew Garrad, Lars Falbe Hansen, Peter Jamieson, Colin Morgan, Fatma Murray şi Andrew Tindal de la Garrad Hassan and Partners, UK (www.garradhassan.com); José Ignacio Cruz de la CIEMAT, Spania (www.ciemat.es); Nicholas Fichaux de la European Wind Energy Association (Asociaţia Europeanǎ pentru Energie Eoliană) (EWEA) (www.ewea.org).

Partea a II-a

Frans Van Hulle de la EWEA şi Paul Gardner de la Garrad Hassan and Partners.

Partea a III-a

Poul Erik Morthorst de la Risǿ National Laboratory, Technical University din Danemarca (www.risoe.dk); Hans Auer de la Energy Economics Group, Universitatea din Viena; Andrew Garrad de la Garrad Hassan and Partners; Isabel Blanco de la UAH, Spania (www.uah.es).

Partea a IV-a :

Angelika Pullen de la Global Wind Energy Council (GWEC) (www.gwec.net); Keith Hays de la Emerging Energy Research (www.emerging-energy.com); Gesine Knolle de la EWEA.

Partea a V-a :

Carmen Lago şi Ana Prades de la CIEMAT, Spania (www.ciemat.es); Angelika Pullen de la GWEC; Hans Auer de la Energy Economics Group, Universitatea din Viena.

Partea a VI-a :

Arthouros Zervos de la National Technical University din Atena, Grecia (www.ntua.gr); Christian Kjaer de la EWEA.

Coordonare:

Zoé Wildiers şi Gesine Knolle, EWEA

Editare :

Christian Kjaer, Bruce Douglas, Raffaella Bianchin şi Elke Zander, EWEA

Editorul lingvistic

Rachel Davies, Sarah Clifford, Chris Rose

Revizie tehnica a versiunii in limba româna

Asociatia Româna pentru energie eoliana


Dorim sǎ mulţumim atât organizaţiilor enumerate mai jos cât şi celorlalţi membri EWEA pentru ajutorul şi eforturile depuse în tratarea datelor importante şi a adǎugirilor la text.

Asociaţia producǎtorilor de energie regenerabilă (APPA, Spania)

Asociaţia austriacǎ pentru energie eolianǎ

Asociaţia britanicǎ pentru energie eolianǎ

Asociaţia bulgarǎ pentru energie eolianǎ

Asociaţia cipriotǎ pentru energie eolianǎ

Societatea cehǎ pentru energie eolianǎ

Asociaţia danezǎ pentru energie eolianǎ

ECN, Olanda

Ente Per Le Nuove Tecnologie, l’Energia e l’ Ambiente-Centro Ricerche (ENEA, Italia)

Asociaţia estonianǎ pentru energie eolianǎ

Asociaţia finlandezǎ pentru energie eolianǎ

Asociaţia francezǎ pentru mediu şi administrarea energiei (ADEME, Franţa)

Asociaţia germanǎ pentru energie eolianǎ

GE Energie eolianǎ, Germania

Asociaţia elenicǎ pentru energie eolianǎ

Hungarian Wind Energy Association (Magyar Szélenergia Társaság), Ungaria

Instituto de Engenharia Mecanica e Gestao Industrial (INEGI, Portugalia)

Asociaţia irlandezǎ pentru energia eolianǎ (Irish Wind Energy Association)

 KEMA Producere de energie şi sustenabilitate, Olanda

Asociaţia letonǎ pentru energie eolianǎ

Asociaţia românǎ pentru energie eolianǎ

Asociaţia slovacǎ pentru energie eolianǎ

Agenţia suedezǎ de cercetare militarǎ

VIS VENTI Asociaţia pentru promovarea energiei eoliene, Polonia

Agenţia europeanǎ pentru energie eolianǎ doreşte de asemenea sǎ mulţumeascǎ Direcţiei Generale pentru Transport şi Energie a Comisiei Europene (DG TREN) pentru ajutorul preţios şi contribuţiile la  acest proiect (Nr. EIE/07/230/SI2.466850).

Informaţia cuprinsǎ în “Energia eolianǎ – Fapte” nu reflectǎ neapǎrat poziţia oficialǎ a Asociaţiei Europene pentru Energie Eolianǎ sau a Comisiei Europene.
 

Cuprins

De la ultima ediţie a lucrǎrii « Energia eolianǎ – Fapte », publicatǎ în februarie 2004, sectorul energiei eoliene a cunoscut o dezvoltare uimitoare şi deţine în prezent un loc de frunte pe agenda politicǎ. Odatǎ cu criza iminentǎ a energiei, a crescut şi cererea de soluţii imediate şi concrete la numeroasele provocǎri în materie de energie şi schimbǎri climatice cu care se confruntǎ astăzi planeta – iar energia eolianǎ tocmai oferă astfel de soluţii.

Pentru a facilita o alegere bazatǎ pe informaţie precum şi deciziile politice, se cere o înţelegere clarǎ şi profundǎ a sectorului energiei eoliene. Volumul de faţǎ îşi propune sǎ contribuie la cunoaşterea cât mai largǎ a acestui sector prin furnizarea de informaţii detaliate despre energia eolianǎ. Lucrarea « Energia eolianǎ – Fapte » prezintǎ o viziune globalǎ dar cuprinzǎtoare a problemelor esenţiale legate de energia eolianǎ în prezent: estimǎrile surselor actuale de energie eolianǎ, tehnologiile, designul centralei eoliene, platformele eoliene maritime, cercetarea şi dezvoltarea, integrarea în sistemele electroenergetice, aspecte economice, industria şi pieţele economice, avantajele pentru mediu, scenarii şi obiective.

Din 2004 utilizarea energiei eoliene a crescut în mod dramatic. Capacitatea globalǎ instalatǎ a crescut de la 40.000 MW la sfârşitul lui 2003 la 94.000 MW la sfârşitul lui 2007, cu o ratǎ medie anuală de creştere de 25 %. Europa este leaderul incontestabil în materie de energie eolianǎ.

60 % din capacitatea mondialǎ a fost instalatǎ în Europa la sfârşitul lui 2007, iar companiile europene au avut o cotă din piaţa globală  de 66 % în 2007. Rata de integrare în sectorul electroenergetic a înregistrat un procent de 21 % în Danemarca, în jur de 7 % în Germania şi respectiv 12 % în Spania.

Realizǎrile la nivel regional sunt şi mai semnificative : statul Schleswig-Holstein din nordul Germaniei, de exemplu, are o capacitate instalatǎ de energie eolianǎ de aproximativ 2500 MW, suficient pentru a asigura 36 % din cerinţa totalǎ de electricitate, în timp ce în Navara – Spania, 70 % din consum este realizat de energia eolianǎ.

Figure S.1 Global cumulativewind power capacity, 1990–2007 (in MW)

Imaginea S.1 Capacitatea globalǎ cumulatǎ de energie eolianǎ,1990 – 2007,  în MW

Sursa GWEC/EWEA (2008)

Figure S.2 Global annual windpower capacity, 1991-2007 (in MW)

Imaginea S.2 Capacitatea anualǎ globalǎ, în MW, între 1991-2007

Sursa: GWEC/EWEA (2008)

  Un pas uriaş înainte a fost înregistrat în martie 2007, când  şefii statelor din UE au adoptat obiectivul ferm cu caracter oficial, ca 20 % din energia totalǎ sǎ fie acoperită în 2020 de energia eolianǎ.

În ianuarie 2008 Comisia Europeanǎ a scos un proiect de lege care propunea un cadru stabil şi flexibil european, menit sǎ asigure o expansiune masivǎ a energiei eoliene în Europa. Dacǎ un astfel de support strategic continuǎ, EWEA estimează o capacitate de 80.000 MW energie eolianǎ în UE -27 de state, în jurul anului 2010. Aceasta ar reprezenta o contribuţie de 5 % la furnizarea de energie electricǎ. În jurul anului 2020, aceastǎ cifrǎ urmeazǎ sǎ creascǎ cu 12-14 procente, furnizarea de energie eolianǎ va acoperi consumul  echivalent a aproximativ 107 milioane de gospodǎrii din UE.

  Sitemap | Partners | Disclaimer | Contact

coordinated by

EWEA

supported by

Intelligent Energy Europ

The sole responsibility for the content of this webpage lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Communities. The European Commission is not responsible for any use that maybe made of the information contained therein.