MAIN PUBLICATION :Home » Cuprins » Partea VI : Scenarii de viitor şi obiective

Partea VI : Scenarii de viitor şi obiective

În anul 1997, Comisia Europeanǎ, în Cartea Albă referitoare la energiile regenerabile, a fixat ca obiectiv mǎrirea cotei de energie regenerabilă în cadrul coşului diferitelor forme de energie, de la 6 procente la 12 procente, pânǎ în anul 2010. Obiectivul consta în generarea a 40.000 MW de energie eolianǎ în UE pânǎ în anul 2010, cu o producţie de electricitate de 80 TW/orǎ şi cu evitarea a 72 milioane de tone (Mt) anual de CO2 din emisiile de gaze nocive. Obiectivul de 40.000 MW a fost atins în 2005.

Cei 40.000 MW de energie eolianǎ reprezentând obiectivul cartei albe a Comisiei Europene, reprezentau o ţintǎ fixatǎ în 1997, dar trei ani mai târziu, datoritǎ dezvoltǎrilor puternice a pieţelor de turbine eoliene din Germania, Spania şi Danemarca, EWEA şi-a revizuit obiectivul mǎrindu-l cu aproximativ 50 %, şi anume cu 60.000 MW în 2010 şi 150.000 MW în 2020 (Capitolele VI.1 şi VI.2). În anul 2003, EWEA, şi-a mǎrit o datǎ în plus cifra ţintǎ, de astǎ-datǎ cu 25 %, şi anume cu 75.000 MW în anul 2010 şi cu 180.000 MW în anul 2020.

Datoritǎ extinderii Uniunii Europene cu douǎsprezece noi state, EWEA şi-a modificat scenariul de referinţǎ pentru 2010, mǎrind cifra la 80.000 MW, în timp ce obiectivul pentru anul 2020 a fost menţinut la cifra de 180.000 MW. Un nou obiectiv a fost fixat pentru anul 2030, la 300.000 MW (Figura S.19).


Figura S.19 Cele trei scenarii energetice realizate de EWEA (în GW)

Sursa : EWEA (2008)

Dacǎ scenariul de referinţǎ este realizat, atunci producţia de energie eolianǎ va creşte la 177 TW/orǎ în anul 2010, la 477 TW/orǎ în anul 2020 şi la 935 TW/orǎ în 2030 (Capitolul VI.3). Scenariul de referinţǎ al Comisiei Europene prevede o creştere a cererii de electricitate de 33% între 2005 şi 2030 (şi anume la 4408 TWh).

Presupunând cǎ cererea de energie electricǎ va creşte aşa cum a prevǎzut Comisia Europeanǎ, cota de energie eolianǎ din totalul de energie electricǎ consumatǎ în cadrul UE, va reprezenta 5% în anul 2010, 11.7 % în 2020 şi 21.2 % în anul 2030.

Dacǎ ambiţiile politice de creştere a eficienţei energetice vor fi realizate, atunci energia eolianǎ va beneficia de o cotă şi mai mare din piaţa electricitǎţii depǎşind  prevederile scenariului de referinţǎ În anul 2006 Comisia Europeanǎ a fǎcut noi scenarii referindu-se la perioada pânǎ în 2030, simulǎri legate de rentabilitatea energiei şi a surselor regenerabile ( vezi Tabelul S. 6).

Tabelul S.6  Cota energiei eoliene din cererea UE de electricitate

  2000 2007 2010 2020 2030

Producţia de energie eolianǎ

23 119 177 477 935

Cererea de electricitate de referinţǎ*

2577 3243 3568 4078 4408

Cererea de electricitate în scenariul regenerabile+ eficienţă*

2577 3243 3383 3345 3322

Cota energiei eoliene (faţă de referinţăr)

0.9<�td> 3.7<�td> 5.0<�td> 11.7<�td> 21.2<�td>

Cota energiei eoliene (faţă de cazul RE&Eff)

0.9<�td> 3.7<�td> 5.2<�td> 14.3<�td> 28.2<�td>

*  Surse : Eurelectric EWEA şi Comisia europeanǎ

  Din annul 1996 şi pânǎ în prezent, Comisia Europeanǎ şi-a schimbat “scenariul” de bazǎ de cinci ori. Pe o perioadǎ de 12 ani, obiectivele pentru energia eolianǎ fixate pentru anii 2010 şi 2020 au crescut aproape de zece ori, de la 8.000 MW la 71,000 MW (2010) şi de la 12.000 MW la 120.000 MW (2020) aşa cum prevede ultimul scenariu de referinţǎ din 2008 al Comisiei Europene.

Oarecum surprinzǎtor, scenariul de bazǎ din 2008 prezintǎ valori cu mult mai mici decât cel din 2006. Cei 71.000 MW proiectaţi pentru 2010, presupun o descreştere a pieţei energiei eoliene cu aproximativ 50 % în Europa în urmǎtorii 3 ani, calcul fǎcut în funcţie de piaţa actualǎ.

În lumina realizǎrilor pieţei actuale, a tendinţelor de creştere şi a analizei pieţei realizatǎ de specialişti independenţi, scenariul Comisiei Europene pare depăşit de realitatea actualǎ, subestimând în mod vizibil perspectivele sectoruuil pe termen lung.

Ambele scenarii de referinţă referitoare la energia eolianǎ, atât cel al Comisiei Europene cât şi cel al IEA, acceptǎ ideea ca piaţa va înregistra  o încetinire semnificativǎ – scenariul Comisiei Europene prevedea o scǎdere în jur de 50 % (faţǎ de cel al EWEA), pentru a realiza obiectivul de 71 GW în 2010.

Scenariile în varianta optimistă, sunt totuşi în acord cu obiectivul fixat de EWEA pentru anul 2010, scenariul Comisiei Europene din 2006 îl depǎşeşte chiar pe cel al EWEA, de 180 GW- obiectiv ce ar trebui atins în 2020.

Preţurile turbinelor au crescut din 2005 pânǎ în prezent ; cu toate acestea, avantajul incontestabil al energiei eoliene este legat de gratuitatea combustibilului primar.

De aceea, costul total de producere a energiei eoliene pe o perioadǎ de 20-25 de ani cu utilizarea turbinelor eoliene, poate fi prevǎzut cu mare precizie. Nici preţurile viitoare ale cǎrbunelui, petrolului sau gazului, nici preţul carbonului nu vor afecta producţia de energie eolianǎ. Acesta, dupǎ cum subliniazǎ şi Capitolul VI.4, este probabil cel mai mare avantaj competitiv al energiei eoliene pe piaţa mondialǎ a energiei.

Investiţiile cumulate fǎcute în  energia eolianǎ pe parcursul a trei decade, din anul 2000 pânǎ în 2030, vor totaliza 390 miliarde de Euro. Conform scenariului de referinţǎ EWEA, aproximativ 340 miliarde de Euro vor fi investiţi în energia eolianǎ în cele 27 de ţǎri ale UE, între 2008 şi 2030.

Dupǎ cum se observǎ în Tabelul S.7, variaţia preţurilor CO2 şi carburantului au un impact dramatic asupra combustibilului şi emisiilor evitate prin instalarea generatoarelor eoliene.

Cu preţuri reduse la CO2 (10 €/tonǎ) şi la carburant (echivalente cu 50 $/pe barilul de petrol) constante de-a lungul  perioadei, investiţiile în energia eolianǎ pe urmǎtorii douǎzeci şi trei de ani, vor evita 466 miliarde de € în loc de 783 miliarde de € pentru carburanţi şi pentru CO2. Cu preţuri ridicate pentru CO2 (40 €/tonǎ) şi pentru carburant (120 $/pe barilul de petrol), energia eolianǎ va evita costurile pentru carburanţi şi bioxid de carbon cu mai mult de o mie de miliarde (un trilion) în cursul decadelor cuprinse între 2000 şi 2030.

Tabelul S.7 aratǎ diferitele economii ce se pot obţine în funcţie de preţul petrolului (pe baril) şi de CO2 (pe tonǎ).

Tabelul S.7 Economii (în miliarde de Euro) în funcţie de preţul CO2 (pe tonǎ).

Totaluri (Preţurile la carburanţi echivalente cu petrolul la 90 $ şi CO2 la 25 €) 2008–2010 2011–2020 2021–2030 2008–2020 2008–2030
Investiţii 31.062 120.529 187.308 151.591  338.899
Evitarea costurilor de CO2 21.014 113.890 186.882 134.904 321.786
Evitarea costurilor pentru carburanţi 51.165 277.296 455.017 328.462 783.479
           
Totaluri (Preţurile la carburanţi echivalente cu petrolul la 50 $ şi CO2 la 10 €) 2008–2010 2011–2020 2021–2030 2008–2020 2008–2030
Investiţii 31.062 120.529 187.308 151.591 338.899
Evitarea costurilor pentru CO2 8.406 45.556 74.753 53.962 128.714
Evitarea costurilor pentru carburanţi 30.456 165.057 270.843 195.513 466.356
           
Totaluri (Preţurile la carburanţi echivalente cu petrolul la 120 $ şi CO2 la 40 €) 2008–2010 2011–2020 2021–2030 2008–2020 2008–2030
Investiţii 31.062 120.529 187.308 151.591 338.899
Evitarea costurilor pentru CO2 33.623 182.223 299.011 215.846 514.857
Evitarea costurilor pentru carburanţi 67.002 363.126 595.856 430.128 1.025.984

Sursa : EWEA (2008)

Consiliul Mondial al Energiei Eoliene (The Global Wind Energy Council - GWEC) a prezis o creştere a pieţei turbinelor eoliene aproximativ cu 155 %, de la 94 GW pentru a atinge 240.3 GW capacitate totalǎ instalatǎ în 2012 (Capitolul VI.5). Pieţele din Statele Unite şi China, în special, vor cunoaşte o creştere considerabilǎ.

În funcţie de creşterea consumului de electriictate, energia eolianǎ va putea acoperi între 11.5 şi 12.7 % din consumul mondial de electricitate din anul 2020, conform GWEC, şi între 20.2 şi 24.9 % - cu alte cuvinte între o cincime şi un sfert din necesitǎţile mondiale de energie electricǎ – în anul 2030 (Capitolul VI.6).

Note

1 Platforma tehnologicǎ europeanǎ pentru energie eolianǎ (2008), Agenda de Cercetare Strategicǎ,  Strategia de dezvoltare ai pieţei între 2008 şi 2030. www.windplatform.eu

  Sitemap | Partners | Disclaimer | Contact

coordinated by

EWEA

supported by

Intelligent Energy Europ

The sole responsibility for the content of this webpage lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Communities. The European Commission is not responsible for any use that maybe made of the information contained therein.